มีนาคม 23 2016
12299753_1674029016198319_1123444491_o (1) - Copy

การประชาคม

12299753_1674029016198319_1123444491_o (1) - Copy

การประชาคมหมู้บ้านเพื่อจัดทำแผนสามปี ที่หมู่บ้านหมู่ที่ 4 เพื่อที่จขะได้ให้ประชาชนออกความคิดเห็น